Tjänster

ViMo HR-partner AB

 

När ni är i behov av HR-kompetens och behöver stöd

i olika delar och processer inom Human Resources

Varför anlita mig?

 

Jag kan hjälpa Er med:

 

  • när det är högtryck på Er HR avdelning.
  • genomförandet av rekryteringsprocesser.
  • att bygga upp en HR funktion från grunden.
  • vid upprättande av t ex personalhandbok, jämställdhetsplan och lönekartläggning.
  • vid oplanerad eller planerad frånvaro på Er HR-avdelning.
  • vid rehabiliteringsärenden / processer.
  • att vara ett stöd och coacha chefer i arbetsrättsliga frågor och processer.

 

Du definierar ditt behov eller så gör vi det tillsammans - jag genomför uppdraget på ett professionellt och effektivt sätt.

KONTAKT

0707-20 13 36

ViMO HR-partner AB

Erbjuder tjänster inom Human Resources till företag, som t ex rekrytering, arbetsrätt, upprättande av policy och riktlinjer inom HR.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.